DE APOTHEKER GEEFT RAAD

URINEVERLIES?PRAAT EROVER MET JE APOTHEKER.

ELLYNE MEEUS

APOTHEKER-TITULARIS

In België heeft ongeveer een half miljoen mensen last van één of andere vorm van incontinentie. Toch is het niet meteen een gespreksonderwerp aan tafel, op terras … of zelfs in de apotheek. We voelen nog steeds een zekere schroom om vrijuit te praten over onze ervaringen of om informatie te delen. En dat is jammer, want de apotheker heeft een aantal oplossingen en hulpmiddelen die je comfort kunnen verhogen. Ellyne Meeus is apotheker-titularis en legt uit waarom het nuttig is om er open over te communiceren met je apotheker.

Goed geïnformeerd

Heel precieze cijfers zijn er niet maar men schat dat ongeveer 1 op de 5 vrouwen tijdens haar leven te maken krijgt met incontinentieproblemen. Bij mannen ouder dan 40 is dat zo’n 10 procent. Maar naar alle waarschijnlijkheid liggen de echte cijfers nog wat hoger omdat er nog steeds een soort taboe hangt rond incontinentie. Het gevolg is dat mensen niet goed geïnformeerd zijn.


Als je de reclames mag geloven, hoort incontinentie nu eenmaal bij het leven en is er niet veel aan te doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Heel wat incontinentieproblemen kan men intussen medisch verhelpen en ook voor de ongemakken van incontinentie bestaan er uitstekende materialen. Te vaak kopen mensen producten in de supermarkt zonder te weten of het nu ook de beste oplossing is voor hen. Je krijgt er immers geen

achtergrondinformatie en je moet het zelf maar uitzoeken. De apotheker daarentegen kent de medische achtergrond van incontinentieproblemen en is op de hoogte van het aanbod op de markt.


Door incontinentieproblemen bespreekbaar te maken, kunnen we op zoek gaan naar oplossingen om enerzijds de ongemakken te verhelpen maar ook om de oorzaak te achterhalen. Want die kunnen erg verschillend zijn. Bij mannen kan dat bijvoorbeeld te maken hebben met een slecht functionerende prostaat. Terwijl bij vrouwen heel vaak één of meerdere zwangerschappen aan de basis liggen van het urineverlies. Ook van sommige medicatie weten we dat ze urineverlies kunnen veroorzaken. Het is dus altijd nuttig om het eerst even te bespreken met je apotheker. We kijken dan na welke gebruikte geneesmiddelen een risico vormen en kunnen – in samenspraak met de arts - op zoek gaan naar alternatieven of mogelijkheden om de dosering aan te passen.

"Ik zie heel wat jong moeders die plots geconfronteerd worden met urineverlies en niet weten wat hen overkomt."

Apothekeres Ellyne

Ellyne Meeus

Apotheker-titularis

Stevige bekkenbodemspieren

Heel wat vrouwen ervaren tijdens of net na de zwangerschap urineverlies, maar nog vaker treden de symptomen pas vele jaren later op. Een bevalling heeft dan ook een enorme impact op het lichaam en zet heel veel druk op de bekkenbodemspieren. Daarom hebben vrouwen best al vanaf relatief jonge leeftijd aandacht voor die spierzone want je kunt ze wel degelijk zelf trainen. Het is de beste manier om incontinentieproblemen te voorkomen of te verminderen. Gelukkig is het nooit te laat om ermee te beginnen en de oefeningen zijn vrij eenvoudig waardoor ze voor iedereen geschikt zijn. Ik zie heel wat jonge moeders die plots geconfronteerd worden met urineverlies en niet weten wat hen overkomt. Daar is echt nog werk aan de winkel om elke zwangere vrouw goed te informeren over de risico’s op zowel korte als lange termijn.

Juiste producten

We zien dat nog heel wat vrouwen het verkeerde product

gebruiken. Maandverband of inlegkruisjes zijn bijvoorbeeld totaal

ongeschikt om urineverlies op te vangen. Daar is het ook helemaal niet voor bedoeld en het houdt bovendien geen geurtjes tegen. Het opvangmiddel moet in de eerste plaats aangepast zijn aan de hoeveelheid urine dat men verliest. Zo voel je je enerzijds zeker en zit het ook zo comfortabel mogelijk. Daarom gaat de apotheker mee op zoek naar het meest geschikte product en we geven advies over hoe je ze nu het best gebruikt. Inlegverbandjes moet je bijvoorbeeld in een mooi kuipje vormen om lekkages te voorkomen. Door opvangmiddelen verkeerd te gebruiken denken mensen soms dat ze een steeds dikker verband nodig hebben, terwijl een juist gebruik al veel kan oplossen.