WELLFIE ENQUETE
2017

WERKVERMOGEN


De Wellfie is een anonieme, online bevraging, die oa door Acerta en Idewe ontwikkeld werd voor organisaties die inzicht willen krijgen in het “werkvermogen” van medewerkers. Wellfie staat met andere woorden voor: een selfie van het welbevinden in onze onderneming.

De enquete werd in juni afgenomen en globaal genomen heeft meer dan de helft van de medewerkers er aan deelgenomen.


De resultaten van de Wellfie enquete zijn voor ons een startbasis om ons beleid te optimaliseren. Vanuit de Wellfie resultaten zullen we een aantal actiedomeinen identificeren, en samen met het CPBW zullen we dit vertalen in concrete jaaraktiepunten.

Samen bouwen aan het werkvermogen

Verdieping 1

GEZONDHEID & LEEFSTIJL


Meer dan 90% vindt aandacht voor gezondheid belangrijk. Toch geeft in de Hulpmiddelen en CAA 38% en in Farma 24% aan dat ze te weinig bewegen. Qua eetgewoontes geeft in Hulpmiddelen 56%, in Farma 46% en CAA 45% aan te weinig groenten en fruit te eten. Meer aandacht voor beweging en gezonde voeding zou wenselijk zijn.


Ziekte door redenen op het werk is beperkt: in Hulpmiddelen is 85%, in Farma 93% en bij de centrale diensten (CAA) 90% nooit ziek geweest in het afgelopen jaar door werkredenen. In Hulpmiddelen geeft 31% en CAA 35% wel aan dat ze locomotorische aandoeningen hebben waarbij ze bij het uitvoeren van hun taak rekening moeten houden.

Meer dan 90% vindt aandacht voor gezondheid belangrijk

20% van de medewerkers in Hulpmiddelen geeft aan ooit een depressie of burn-out te hebben doorgemaakt. Anderzijds behoren de Hulpmiddelen medewerkers tot de 25% medewerkers met de hoogste bevlogenheidsscores.


Voor het bespreken van het werkvermogen kan in Hulpmiddelen 75% en in CAA 70% terecht bij de lijnverantwoordelijke, en slechts 51% in Farma, waar meer (32%) gebruik gemaakt wordt van HR als aanspreekpunt of de werkgever in het algemeen (10%). Aandachtspunt: in Hulpmiddelen geeft 13% aan geen aanspreekpunt te hebben voor het bespreken van het werkvermogen

Verdieping 2

COMPETENTIES


Een peter/meter en inwerktraject is in Farma en CAA onvoldoende aanwezig of gekend: in CAA geeft 85% en in Farma 90% aan dat dit niet voorzien is, wat leidt tot onvoldoende zicht op opleidingsplannen. In Hulpmiddelen weet 51% dat er een inwerktraject voor nieuwkomers voorzien is, wat een redelijk % is vermits er slechts een beperkt aantal medewerkers hier actief bij betrokken is. Dus zeker voor Farma en CAA wordt het gestructureerd invoeren van een peter/meter en onboardingtraject voor nieuwkomers belangrijk.

Meer dan 90% van de medewekers staat open voor opleiding

Meer dan 90% van de medewerkers in Hulpmiddelen en Farma en 80% in CAA staat open voor opleiding en geeft aan dat iedereen minstens één opleiding gevolgd heeft in de afgelopen 3 jaar. De organisatie stimuleert voor minstens 65% van de medewerkers het delen van kennis, maar er wordt mogelijkheid tot verbetering in lerende en open gesprekscultuur ervaren door 70% in CAA, 57% in Farma en 54% in Hulpmiddelen.


Een positieve vaststelling is dat meer dan 70% (tot zelfs 80% in CAA) aangeeft dat feedbackgesprekken gehouden worden, waar sterktes en zwaktes in besproken worden. Echter kunnen de lijnverantwoordelijken meer oog hebben voor de inzet van de medewerkers (59% in Hulpmiddelen, 60% in CAA en 69% in Farma).


Ook is de betrachting om de medewerkers te betrekken bij de doelstellingen van de organisatie geslaagd: de doelstellingen zijn bij minstens 93% gekend.

Meer dan 70% van de medewerkers weten wat ze nog willen/kunnen met hun loopbaan, maar 54% in Hulpmiddelen en 55% in CAA geeft aan dat hun competenties niet ten volle benut worden.

"De tevredenheid is hoog en
de werk-privé balans is in evenwicht."


Verdieping 3

WAARDEN, HOUDING & MOTIVATIE


De Zorg & Farma medewerkers oordelen dat de onderneming toekomst heeft (score van 7,9 op 10 in Hulpmiddelen, 7,1 op 10 in Farma en 7,5 op 10 in CAA), en dat de waarden van de organisatie duidelijk zijn en de reële waarden aansluiten bij de organisatie. Medewerkers scoren iets lager de mate waarin ze als persoon tellen (5,8 in Hulpmiddelen en CAA, en 5,7 in Farma)en de mate waarin ze gestimuleerd worden (5,8 in Hulpmiddelen en 6 in Farma en CAA).


De verbondenheid met het werk is hoog in Farma en Hulpmiddelen: 80% kan op het werk praten over wat ze echt belangrijk vinden en voelen zich deel van de groep op het werk. In CAA is dit 60


De tevredenheid is hoog en de werk-privé balans is in evenwicht: de werkeisen zorgen voor 83% in Hulpmiddelen, 70% in Farma en 65% in CAA niet voor hinder in het privé-leven en, alles bij elkaar genomen is in Hulpmiddelen 92% en in Farma en CAA 85% tevreden met het werk.


Het vertrouwen in het management is goed aanwezig: in Hulpmiddelen geeft 61%, in Farma 54% en in CAA 65% aan veel vertrouwen te hebben in de mate waarin de onderneming hen eerlijk behandelt.

Het vertrouwen in het management is hoog

De ontslag intentie ligt zeer laag: 8% in Hulpmiddelen, 9% in Farma en 5% in CAA heeft zin om de baan op te zeggen. Slechts 3% in Hulpmiddelen, 4% in Farma en niemand in CAA geeft aan een andere job te zoeken.


De motivatie ligt heel hoog in alle BU’s van Zorg & Farma: meer dan 90% vindt hetgeen ze doen persoonlijk heel betekenisvol en vindt het zinvol om moeite te doen voor hun werk en doen dit omdat ze het werk heel graag doen.

4,49 %

Absenteïsme

6,88 %

Gemiddeld absenteïsme

privé nationaal

Verdieping 4

WERK, WERKGEMEENSCHAP & LEIDING


59% in Hulpmiddelen en 26% in Farma geeft aan een paar keer per week tot dagelijks zware lasten te manipuleren. 67% in Hulpmiddelen, 62% in Farma en 70% in CAA moet meerdere keren per week tot dagelijks repetitieve bewegingen maken.

De werkomstandigheden worden als vrij goed ervaren

Langdurig eenzelfde houding aannemen komt voor bij 65% in Hulpmiddelen, 78% in Farma en zelfs 95% in CAA. Meer dan 90% moet meerdere malen per week tot dagelijks beeldschermwerk uitvoeren. Dit loopt op tot 100% in CAA, waar 70% aangeeft wel voldoende opleiding in ergonomie te krijgen.De werkomstandigheden qua temperatuur, verlichting en lawaai worden als vrij goed ervaren. Hier wordt enkel het regelmatig werken in slecht geventileerde lokalen door 35% in Hulpmiddelen en 25% in CAA aangehaald.


Er kan wel meer opleiding in ergonomie voorzien worden volgens 56% in Hulpmiddelen en 81% in Farma, en meer aandacht voor ergonomische aanpassingen/hulpmiddelen voor werkplekinrichting is gewenst
.

Qua ontwikkel- en ontziemaatregelen scoren bijkomende verlofdagen (58% in Hulpmiddelen,61% in Farma en 30% in CAA), deeltijds werken (48% in Hulpmiddelen, 50% in Farma en 40% in CAA), en flexibel werken (39% in Hulpmiddelen, 24% in Farma en 65% in CAA))het hoogst. Jobrotatie (3 tot 5%), opleiding voor specifieke doelgroepen (4 en 5% in Hulpmiddelen en Farma), taakaanpassing (10 tot 14%) en positieve beeldvorming tgo oudere werknemers (13 tot 15%) zijn dan weer minder belangrijk.

CONCLUSIE

Het werkvermogen van onze medewerkers is HOOG

Onze medewerkers zijn sterk gemotiveerd voor hun job, vinden dat onze organisatie toekomst heeft en over duidelijke waarden beschikt. Tevens kennen ze de doelstellingen van de organisatie. Het vertrouwen in het management is hoog, en de medewerkers willen in onze organisatie blijven.
Er zijn aandachtspunten mbt een gezonde levensstijl, de introductie van nieuwe medewerkers, en het waarderen van de inzet, competenties en mening van elke medewerker.