VERDER SPECALISEREN

Onze expertise inzetten op verschillende domeinen

DEMENTIE
DETECTEREN

Mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Met de hulp van mantelzorgers, thuishulp en kwalitatieve hulpmiddelen is dat vaak ook perfect mogelijk. Omdat iemand met dementie het meestal moeilijker heeft om onveilige situaties in te schatten, is het wel noodzakelijk om de woning op verschillende vlakken aan te passen. En daar kan Thuiszorgwinkel een belangrijke rol spelen.

In 2017 stelden we een werkgroep dementie samen die onze expertise op het vlak van dementiehulpmiddelen samenbrengt en op de kaart moet zetten. Eerste vaststelling is dat de aandoening ‘dementie’ vaak niet wordt benoemd tijdens het adviesgesprek tussen mantelzorger en winkeladviseur. Mantelzorgers zoeken naar een specifieke zorgoplossing voor hun naaste, vaak zonder het echt over dementie te hebben. De taak van de werkgroep dementie is om die specifieke dementie-zorgvraag te detecteren. Per regio werden er dementie-specialisten aangesteld die de verschillende winkeladviseurs begeleiden en coachen om oog te hebben voor de dementie-problematiek. Door de juiste vragen te stellen, dieper in te gaan op bepaalde klachten en aangepaste oplossingen te bieden.

2.124

Rolwagens in renting

+5.000

Verzorgingsbedden in uitleen

Elke regio is in de werkgroep vertegenwoordigd en de specialisten zorgen er op hun beurt voor dat elke winkeladviseur een ‘dementie-vorming’ krijgt, onder meer via de Assist Academy. Ook de relatiebeheerder is betrokken en informeert instellingen, organisaties of andere doorverwijzers over het aanbod van Zorg & Farma. De bedoeling is dat iedereen makkelijk zijn of haar weg vindt naar onze diensten en zo het aanbod van Thuiszorgwinkel beter leert kennen.

"De dementie-problematiek blijft vaak onderbelicht tijdens het adviesgesprek tussen mantelzorger en winkeladviseur."

Nathalie Minne

Relatiebeheerder

"Elke winkeladviseur krijgt een
vorming om dementie beter te detecteren."

Karen Slegers

Clusterverantwoordelijke

Dat aanbod wordt bovendien steeds groter. De werkgroep inventariseert alle dementiehulpmiddelen die aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen en werkt samen met de expertisecentra een online tool uit. Daar zal je alle informatie over de producten kunnen vinden, samen met een aantal tips en tricks.

+8.000

Medisch-technische hulpmiddelen

90

Thuisleveringen per dag

INCONTINENTIE

Oplossingen voor een comfortabel leven


Incontinentie is een veel voorkomende aandoening die vaak onder de radar blijft. Boven de 70 jaar heeft meer dan de helft van de vrouwen last van onvrijwillig urineverlies. Bij mannen is dat 1 op 4. En dat heeft vaak een grote impact op het comfort en de levenskwaliteit. Angst en schaamte zorgen ervoor dat mensen soms geen hulp zoeken of het huis niet meer uit durven. Thuiszorgwinkel heeft een breed gamma aan oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen onbezorgd kan genieten van het leven.

Om onze expertise optimaal te benutten werden er 22 incontinentiespecialisten aangeduid. Zij krijgen extra opleidingen

en vormingen door producenten en verpleegkundigen uit verschillende diensten urologie. Het doel is om meer inzicht te

krijgen in de achterliggende problematiek. Wat is de oorzaak van de incontinentie? Welke oplossingen bestaan er? En hoe kunnen onze producten daarbij helpen? De specialisten blijven steeds up-to-date met de laatste ontwikkelingen op het vlak van incontinentieproducten en informeren op hun beurt de andere collega’s die hen consulteren voor specifieke vragen.

"De inco-specialisten blijven steeds up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen op de markt."

Nele Franssens

Incontinentie-specialiste