PEOPLE
MANAGEMENT

Zorg en farma hecht veel belang aan het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom startten we reeds in 2015 met de uitbouw van onze ontwikkelingsgespreken. Die leveren ons onder meer informatie op over welke type opleidingen hunnen helpen zodat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Een goed voorbeeld is het waarderend evalueren.

OPLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN

De bedoeling is dat leidinggevenden alle tools in handen hebben om op de juiste manier hun teamleden te informeren, motiveren en evalueren. Door opbouwende feedback te geven maar evengoed door heel open te communiceren over eventuele pijnpunten. Daarom doorloopt elke leidinggevende een leadershipstraject waardoor hij of zij een beeld krijgt van de rol van de leidinggevende en men nadenkt over de eigen invulling van de functie en hoe die aansluit bij het team. Alle medewerkers krijgen gedurende het jaar zowel een plannings-, functionerings als evaluatiegesprek. Daarin focussen we op een kwalitatieve evaluatie van de prestaties maar op een positieve manier.

3,35

Gemiddeld aantal dagen opleiding

12.010

Totaal aantal uren opleiding

STRATEGIEDAG

Ook in 2017 organiseerden we onze strategiedag waarbij het management en de leidinggevenden de koppen samen steken om de afgelopen periode onder de loep te nemen. We kijken naar wat we hebben verwezenlijkt, zoeken naar domeinen waar we beter kunnen doen en leggen tegelijkertijd onze doelstellingen vast voor het komende jaar.

DE HUISAPOTHEKER

Daarnaast hadden we ook veel aandacht voor het nieuwe concept van de huisapotheker. We willen niet dat patiënten zomaar hun apotheker als hun huisapotheker aanduiden maar dat we zo goed informeren over de voordelen ervan en waarom het belangrijk is om jouw huisapotheker aan te duiden. Ons Vianova-softwareprogramma is een heel sterk farmaceutisch gericht programma. Daardoor is het ook erg uitgebreid en blijft het dus essentieel dat de medewerkers op de hoogte blijven van alle nieuwe updates en toepassingen.

110

Infosessie en rondleidingen

641

Meetings en rondleidingen op de hoofdzetel

OPLEIDING CLIENTGERICHT ADVISEREN

Medewerkers die bij onze cliënten thuis komen, zijn onze eerste ambassadeurs.

OPLEIDING VOOR MEDEWERKERS

Het afgelopen jaar volgende onze medewerkers verschillende opleidingen, vaak over heel uiteenlopende zaken. Uiteraard is er een heel nauwgezette opvolging van ons productaanbod en zorgen we ervoor dat elke medeweker steeds op de hoogte blijft van alle nieuwe productontwikkelingen. Maar evengoed leerden ze bijvoorbeeld omgaan met zowel verbale als fysieke agressie. Dankzij de opleiding weten de medewerkers nu hoe je het best reageert en wat je zelf kunt doen om de situatie niet te laten escaleren.

Onze medewerkers kregen ook een opleiding ‘cliëntgericht adviseren’. De bedoeling is dat elke medeweker vanuit zijn of haar functie de noden bij de patiënten kan detecteren zodat we de juiste diensten aan de juiste personen kunnen aanbieden. Daarom kregen ook medewerkers die bij onze cliënten thuis komen – zoals chauffeurs, verstrekkers en techniekers op de baan – een bijkomende opleiding. Zij zijn onze ambassadeurs die zien welke de noden zijn en hoe we onz. diensten het best kunnen afstellen.