OPVOLGING ONTBETAALDE FACTUREN

ONBETAALDE ZORG
= ONVOLLEDIGE ZORG

Om de continuïteit van een onderneming te kunnen garanderen, is het belangrijk dat ook de uitgaande facturen tijdig en correct betaald worden. Een vanzelfsprekendheid voor elk commercieel bedrijf maar dat is niet altijd zo voor een zorgbedrijf. Ook bij Zorg & Farma hadden we in het verleden soms iets te veel oog voor het welzijn van de patiënten en hielden we te weinig rekening met het financieel plaatje. Daar hebben we in 2017 aan gewerkt.

Klanten van Zorg & Farma komen niet op vrijwillige basis naar de apotheek of de thuiszorgwinkel maar steeds omwille van een medische noodzaak. Daar vinden ze oplossingen op maat die hun levenskwaliteit verbetert. Maar die noodzakelijke aankoop komt daardoor vaak onverwacht en weegt soms op het (al dan niet beperkte) gezinsbudget. Daar zijn we niet blind voor. Bij Zorg en Farma vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de beste zorg en willen we een oplossing vinden wanneer die een onvoorziene hap neemt uit het budget waardoor andere basisuitgaven zoals voeding, huur of energie in het gedrang komen.

"Bij Zorg & Farma vinden we het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de beste zorg. Daarom zoeken we samen naar oplossingen wanneer die zorg
een onvoorziene hap uit het gezindsbudget neemt."


AANDACHT VOOR FINANCIELE LUIK

Gelukkig betalen de meeste consumenten hun factuur tijdig en correct maar soms is enige financiële begeleiding nodig om van een perfecte zorgverstrekking te kunnen spreken en om te voorkomen dat patiënten achterblijven met een financiële kater. Het kostenplaatje is nu een vast onderdeel geworden van het adviesgesprek tussen de medewerker en de patiënt. Eerst gaan we op zoek naar de beste zorgoplossing en vervolgens nemen we meteen het financiële luik door zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

ETHISCH VERANTWOORD

Toch is ook dit geen garantie voor succes en blijven er soms (gedeeltelijk) onbetaalde facturen achter. We kiezen er doelbewust voor om die steeds minder via de klassieke incassobureaus te laten invorderen om te voorkomen dat deze schuldindustrie de financiële put bij onze consument verder uitdiept. Het alternatief is ethisch verantwoord invorderen. Patiënten die het financieel moeilijk hebben, brengen we in contact met MyTrustO. Een organisatie die onze visie deelt en die de openstaande facturen van alle leveranciers in kaart brengt. Op basis van dat overzicht stelt men een realistisch en haalbaar plan op om alle schulden op gelijke basis en zonder extra kosten toch te voldoen.