INTERVIEW

"De sfeer binnen de organisatie tonen, zorgt voor een authentieke blik op de interne werking."

Yuna Van Houwaert

HR Business Partner

NIEUWE
JOBSITE

Op het vlak van rekrutering gaven we in 2017 het startschot voor een nieuwe jobsite. Deze vormt een onderdeel van de website waar we vacatures op een andere manier voorstellen. We kiezen ervoor om de verschillende functies binnen de apotheken, winkels en overkoepelende diensten meer in beeld te brengen in plaats van enkel tekst te gebruiken. Zo evolueerde ze tot een operationele en volwaardige jobsite.

EMPLOYER BRANDING

Beelden zeggen meer dan woorden. Vanuit die optiek kon een jobsite met toelichting over de jobs binnen onze organisatie en verteld door de medewerkers zelf, niet langer uitblijven.


Dit past binnen de HR-term employer branding, het werkgeversmerk dat we willen uitdragen als organisatie. Employer branding is een hot topic binnen HR en niet zonder reden. De digitalisering als middel gebruiken om de sfeer die binnen de organisatie heerst naar buiten te brengen, zorgt voor een authentieke blik op de interne werking. Zowel medewerkers als sollicitanten zijn enthousiast over het beeld dat ze kunnen krijgen van de organisatie en de informatie die ze te weten komen over de functie. Het statische gegeven van een vacaturetekst heeft uiteraard zijn waarde, maar middels de jobsite kan dat met veel meer dynamiek gebracht worden.

GERICHT INZICHT

Het voordeel als werkgever is dat we onze vacatures overzichtelijk kunnen brengen en meer gericht sollicitanten kunnen aantrekken. Als sollicitant heeft men het voordeel dat men meer gefocust zijn pijlen kan richten op die job die hem/haar echt interesseert, net door de extra informatie die men via het verhaal en de beelden verkrijgt. Men verkrijgt als het ware echt zicht én inzicht op de job die vacant staat.

AMBASSADEURS

De jobsite werd stap voor stap opgebouwd en uitgewerkt, en dat blijven we doen. Eerst werden de meest cruciale functies weerhouden om in beeld te brengen. Enthousiaste medewerkers toonden met veel plezier de verschillende facetten van hun job. Gewapend met camera, statief en interviewer kon de medewerker zijn zicht op de functie brengen, zowel in woorden als in beelden. De authenticiteit waarmee en het ambassadeurschap dat deze medewerkers hiermee opnemen, daar zijn geen acteurs of actrices voor te vinden.

De uiteindelijke filmpjes vormen deels mee de inhoud van de jobsite. Uiteraard zijn begeleidende teksten, lay-out, ander beeldmateriaal, e.d. even belangrijk om de jobsite vorm te geven. Ook op dit vlak werd rekening gehouden met de uitstraling die we willen bekomen. Het gaat er ons immers om wat intern leeft naar buiten te brengen. Waar zijn we mee bezig? Wat doen we voor onze medewerkers? Wat mogen zij van ons verwachten? ook dat wordt zo concreet mogelijk in kaart gebracht op de jobsite.

Het resultaat is een overzichtelijk site waar de meest kenmerkende informatie terug te vinden is voor elke geïnteresseerde en mogelijke sollicitant. Dit impliceert ook het duidelijke verschil tussen de algemene website van Zorg & Farma en de jobsite: de jobsite is geschreven vanuit en gericht op het perspectief van de kandidaat, en niet naar een klant toe of algemeen geïnteresseerde.

TOEKOMST

Dat de site zijn dynamiek niet mag verliezen, bewijst het toekomstplan dat werd opgemaakt om de site levendig te houden: andere cruciale functies die in beeld zullen worden gebracht, teksten en beelden die geëvalueerd worden, evenementen die ook via de jobsite in de kijker worden gezet. Naast uiteraard het up-to-date houden van de openstaande vacatures.