CENTRALISATIE INDIVIDUELE
MEDICATIEVOORBEREIDING

In 2017 heeft het IMV-team een volledige dag uitgetrokken om zich te buigen over de strategie van onze IMV-site. Waar willen we naartoe en hoe verhouden we ons ten opzichte van de concurrentie? Die concurrenten blijken zich heel hard te focussen op prijs en korting en dat is precies waar wij ons niet op richten. We willen ons op een andere manier in de markt positioneren en kiezen daarbij heel bewust voor farmaceutische zorg en ons totaalaanbod.


Zorg & Farma bekleedt op dat vlak een unieke positie binnen de markt. Niet alleen leveren we medicatie en farmaceutische zorg maar we hebben ook oplossingen voor andere vragen rond mobiliteit, bandagisterie en andere verstrekkingen. Dat is ook de manier waarop we instellingen benaderen. We hebben immers een oplossing voor elke zorgvraag.

EXPERTISECENTRUM

Om die focus op farmaceutische zorg te kunnen realiseren, hebben we ervoor gekozen om een expertisecentrum op te richten in Mechelen. Dat ligt vlak naast onze groothandel wat enorme voordelen oplevert op het vlak van logistiek en van waaruit we kunnen leveren naar heel Vlaanderen en Brussel. Maar tegelijk kunnen we ook de beschikbaarheid van de producten optimaliseren.

FARMACEUTISCH COORDINATOR

Naast de interne organisatie kijken we ook naar buiten. We hebben twee Farmaceutisch coördinatoren in dienst genomen. Dit zijn apothekers die in de instellingen zelf aanwezig zijn. We vinden het immers enorm belangrijk dat we in de instelling kunnen overleggen met de artsen en andere zorgverstrekkers. Daar worden niet alleen operationele zaken doorgenomen maar is er overleg tussen de apotheker, de arts en de andere zorgverstrekkers over individuele patiëntendossiers om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Deze nieuwe overlegformule blijkt een groot succes en is volledig in het belang van de patiënt. Op die manier kunnen we onze focus op farmaceutische zorg waar maken.

4.548

Aantal IMV-cliënten per week

222.000

Aantal IMV-tabletten per week

CENTRALISATIE

Vroeger werden vanuit de individuele apotheken de instellingen in de buurt beleverd met IMV. Dat hebben we gecentraliseerd naar het expertisecentrum in Mechelen. Het heeft wat tijd gekost om alle processen te stroomlijnen maar we zijn erin geslaagd om dat tot een goede einde te brengen. Vandaag werkt het expertisecentrum op volle toeren en hebben alle medewerkers hun plek gevonden in het groter geheel. Zij zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze patiënten in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.


Die centralisatie zorgt ervoor dat apothekers zich nu weer kunnen focussen op hun patiënten aan de balie. Om vier uur is het vaak rush hour in de apotheken met heel veel patiënten maar dat is ook het moment waarop instellingen hun laatste levering van de dag krijgen. Daardoor kwam men soms tijd en handen te kort. Vandaag hebben onze apothekers terug meer tijd om hun patiënten met de allerbeste zorgen te behandelen en kunnen we ook de instellingen optimaal beleveren en adviseren.